Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Cột trao đổi ion

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Cột trao đổi ion Cột trao đổi ion Trung Quốc

Cột trao đổi ion

Cột trao đổi ion Trung Quốc

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm, cối chày sứ, buret

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956