Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Cột sắc ký có nhám

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Cột sắc ký có nhám thủy tinh Cột sắc ký có nhám Trung Quốc

Cột sắc ký có nhám thủy tinh

Cột sắc ký có nhám Trung Quốc

Cột sắc ký không nhám, khóa Teflon, đường kính 10mm

Cột sắc ký không nhám, khóa Teflon, đường kính 12mm

Cột sắc ký không nhám, khóa Teflon, đường kính 15mm

Cột sắc ký không nhám, khóa Teflon, đường kính 20mm

Cột sắc ký không nhám, khóa Teflon, đường kính 32mm

Cột sắc ký không nhám, khóa Teflon, đường kính 90 mm

 

Cột sắc ký có nhám 14/23 khóa Teflon đường kính 10mm

Cột sắc ký có nhám 14/23 khóa Teflon đường kính 12mm

Cột sắc ký có nhám 14/23 khóa Teflon đường kính 15mm

Cột sắc ký có nhám 19/26 khóa Teflon đường kính 15mm

Cột sắc ký có nhám 14/23 khóa Teflon đường kính 20mm

Cột sắc ký có nhám 19/26 khóa Teflon đường kính 20mm

Cột sắc ký có nhám 14/23 khóa Teflon đường kính 32mm

Cột sắc ký có nhám 14/23 khóa Teflon đường kính 90mm

Cột sắc ký có nhám 19/26 khóa Teflon đường kính 90mm

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956