Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Cột sắc ký có màng xốp

Còn hàng

Liên hệ

Cột sắc ký thủy tinh có màng xốp

Cột sắc ký có màng xốp Trung Quốc

 Cột sắc ký không nhám, khóa Teflon, đường kính 10mm

Cột sắc ký không nhám, khóa Teflon, đường kính 12mm

Cột sắc ký không nhám, khóa Teflon, đường kính 15mm

Cột sắc ký không nhám, khóa Teflon, đường kính 20mm

Cột sắc ký không nhám, khóa Teflon, đường kính 32mm

Cột sắc ký không nhám, khóa Teflon, đường kính 90 mm

 

Cột sắc ký có nhám 14/23 khóa Teflon đường kính 10mm

Cột sắc ký có nhám 14/23 khóa Teflon đường kính 12mm

Cột sắc ký có nhám 14/23 khóa Teflon đường kính 15mm

Cột sắc ký có nhám 19/26 khóa Teflon đường kính 15mm

Cột sắc ký có nhám 14/23 khóa Teflon đường kính 20mm

Cột sắc ký có nhám 19/26 khóa Teflon đường kính 20mm

Cột sắc ký có nhám 14/23 khóa Teflon đường kính 32mm

Cột sắc ký có nhám 14/23 khóa Teflon đường kính 90mm

Cột sắc ký có nhám 19/26 khóa Teflon đường kính 90mm

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265