Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Cối chày đồng

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Cối chày đồng thí nghiệm Cối chày đồng Trung Quốc

Cối chày đồng thí nghiệm

Cối chày đồng Trung Quốc

***

Cốc đốt, cốc chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm, bình cầu đáy tròn

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956