Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Cốc teflon 100ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Cốc teflon thí nghiệm Cốc teflon

Cốc teflon thí nghiệm

Cốc teflon

***

Dụng cụ thủy tinh, bình thủy tinh thí nghiệm, cốc thủy tinh các loại, bình tam giác

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956