Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Cốc nhựa có quai 250ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Cốc nhựa có quai Cốc nhựa có quai thí nghiệm

Cốc nhựa có quai 

Cốc nhựa có quai thí nghiệm

***

Bình thủy tinh thí nghiệm, cốc thủy tinh các loại, bình tia nhựa, bình cầu

 

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956