Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Cốc nhựa có quai 2000ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Cốc nhựa có quai Cốc nhựa có quai thí nghiệm

Cốc nhựa có quai 

Cốc nhựa có quai thí nghiệm

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm, bình tia nhựa

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956