Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Cốc lọc xốp G3-G2-G1 40ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Cốc lọc xốp Cốc lọc xốp Trung Quốc Cốc lọc xốp G3-G2-G1 30ml Cốc lọc xốp G3-G2-G1 40ml

Cốc lọc xốp

Cốc lọc xốp Trung Quốc

Cốc lọc xốp G3-G2-G1 30ml

Cốc lọc xốp G3-G2-G1 40ml

***

Cốc thí nghiệm, cốc đốt, bình thủy tinh thí nghiệm, bình cầu đáy bằng

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956