Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Cốc lọc xốp G3-G2-G1 30ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Cốc lọc xốp, cốc lọc xốp G3-G2-G1, cốc lọc xốp Trung Quốc

Cốc thí nghiệm

Cốc thủy tinh Trung Quốc

Cốc lọc xốp G3-G2-G1 30ml

Cốc lọc xốp G4-G2-G1 40ml
Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956