Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Cốc lọc xơ

Còn hàng

Liên hệ

Cốc lọc xơ thủy tinh

Cốc lọc xơ Trung Quốc

Thông tin sản phẩm:

Được sử dụng rộng rãi trong các phóng thí nghiệm

Thông số kỹ thuật:

+ Cốc lọc xơ G1 lọc ra kết tủa lớn và kết tủa chất keo. Khẩu độ tấm lọc: 40-70um

+Cốc lọc xơ G2 lọc ra các trầm tích lớn và khí để rửa. Khẩu độ tấm lọc: 30-50um

+ Cốc lọc xơ G3 lọc ra các trầm tích tốt và lọc thủy ngân. Khẩu độ tấm lọc: 16-30um

+ Cốc lọc xơ G4 lọc ra kết tủa tốt hoặc rất mịn trong chất lỏng. Khẩu độ tấm lọc: 4-7um

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 02432222956