Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Cổ nối Claizen

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Cổ nối Claizen Cổ nối Claizen Trung Quốc

Cổ nối Claizen

Cổ nối Claizen Trung Quốc

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm, bình cầu đáy bằng

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956