Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Cổ nối 19/26

Còn hàng

Liên hệ

Cổ nối

Cổ nối Trung Quốc

***

Bình thủy tinh thí nghiệm, cốc thủy tinh các loại, chén cân, bát sứ

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956