Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Chuông thủy tinh to

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chuông thủy tinh Chuông thủy tinh Trung Quốc

Chuông thủy tinh 

Chuông thủy tinh Trung Quốc

***

Cốc đốt, chén thủy tinh, bình thủy tinh thí nghiệm, bình tia nhựa, bình cầu

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956