Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

chén sứ phân tích các bon lưu huỳnh

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chén sứ dùng cho máy phân tích các bon lưu huỳnh, máy phân tích các bon lưu huỳnh chén đốt lưu huỳnh, chén đốt các bon

Hotline: 02432222956