Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Chén sứ có lỗ thông

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chén sứ có lỗ thông Chén sứ thí nghiệm

Chén sứ có lỗ thông

Chén sứ thí nghiệm 

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm, bình cầu đáy bằng

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956