Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Chén sứ C-202

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chén sứ Chén sứ thí nghiệm Chén sứ Trung Quốc

Chén sứ

Chén sứ thí nghiệm

Chén sứ Trung Quốc

***

Bình thủy tinh thí nghiệm, chén cân, bát sứ, buret, bình cầu, bình tam giác

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956