Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Chén sứ 40ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chén sứ Trung Quốc Chén sứ thí nghiệm

Chén sứ Trung Quốc

Chén sứ thí nghiệm

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh thí nghiệm, bình thủy tinh các loại, bình cầu, buret

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956