Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Chén sứ 30ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chén sứ thí nghiệm các loại Chén sứ Trung Quốc

Chén sứ thí nghiệm các loại

Chén sứ Trung Quốc

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm các loại, bình cầu

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956