Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Chén niken có nắp 50ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chén niken có nắp thí nghiệm Chén niken có nắp Trung Quốc

Chén niken có nắp thí nghiệm

Chén niken có nắp Trung Quốc

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm, bình cầu đáy tròn

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956