Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Chén cân 70*35

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chén cân thủy tinh Chén cân Trung Quốc

Chén cân thủy tinh

Chén cân Trung Quốc

***

Bình tam giác, buret, bình thủy tinh thí nghiệm các loại, bình cầu

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956