Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Chén cân 60*30

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chén cân Chén cân Trung Quốc Chén cân các loại

Chén cân

Chén cân Trung Quốc

Chén cân các loại

***

Cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình tia nhựa, chén cân, bát sứ, bình tam giác

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956