Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Chén cân 30*50

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chén cân thủy tinh Chén cân thí nghiệm

Chén cân thủy tinh

Chén cân thí nghiệm

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm, bình cầu

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: