Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Chén cân 25*40

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chén cân thí nghiệm Chén cân thủy tinh

Chén cân thí nghiệm

Chén cân thủy tinh

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956