Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Chén cân 25*30

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chén cân thủy tinh Chén cân thí nghiệm

Chén cân thủy tinh

Chén cân thí nghiệm

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh thí nghiệm, bình thủy tinh, bình cầu đáy bằng

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956