Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Chén bốc 30ml- nắp

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chén bốc thí nghiệm Chén bốc Trung Quốc

Chén bốc thí nghiệm

Chén bốc Trung Quốc

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956