Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Chén bốc 25ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chén bốc thí nghiệm Chén bốc Trung Quốc

Chén bốc thí nghiệm

Chén bốc Trung Quốc

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956