Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Chén bạc

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chén bạc thí nghiệm

Chén bạc thí nghiệm

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm, bình cầu đáy bằng

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: