Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Chai trắng miệng rộng 60ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chai trắng miệng rộng Chai trắng miệng rộng Trung Quốc

Chai trắng miệng rộng

Chai trắng miệng rộng Trung Quốc

***

Cốc thủy tinh, bình tia nhựa, chén cân, bát sứ, buret

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956