Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Chai trắng miệng rộng 30ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chai trắng miệng rộng, chai thủy tinh miệng rộng màu trắng, chai thủy tinh Trung Quốc

Chai trắng miệng rộng 2500ml
Chai trắng miệng rộng 1000ml
Chai trắng miệng rộng 500ml
Chai trắng miệng rộng 250ml
Chai trắng miệng rộng 125ml
Chai trắng miệng rộng 60ml
Chai trắng miệng rộng 30ml
Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956