Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Chai trắng miệng rộng 125ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chai trắng miệng rộng Chai trắng miệng rộng Trung Quốc

Chai trắng miệng rộng

Chai trắng miệng rộng Trung Quốc

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm các loại, bát sứ, chén cân

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956