Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Chai trắng miệng rộng 1000ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chai trắng miệng rộng thủy tinh Chai trắng miệng rộng Trung Quốc Chai trắng miệng rộng thí nghiệm

Chai trắng miệng rộng thủy tinh

Chai trắng miệng rộng Trung Quốc

Chai trắng miệng rộng thí nghiệm

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh các loại, bình thủy tinh thí nghiệm, chén sứ, bình tia các loại

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956