Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Chai trắng miệng hẹp 250ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chai trắng miệng hẹp thủy tinh Chai trắng miệng hẹp Trung Quốc

Chai trắng miệng hẹp thủy tinh

Chai trắng miệng hẹp Trung Quốc

***

Cốc thủy tinh các loại, bình thủy tinh thí nghiệm, chén sứ, buret

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956