Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Chai thủy tinh nút mài miệng hẹp màu nâu

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chai thủy tinh nút mài, chai thủy tinh đựng mẫu hóa chất nút mài màu nâu, chai đựng mẫu màu nâu

STT

Tên hàng

Dung tích

01

Chai nâu miệng hẹp nút mài 30ml

30ml

02

Chai nâu miệng hẹp nút mài 60ml

60ml

03

Chai nâu miệng hẹp nút mài 125ml

125ml

04

Chai nâu miệng hẹp nút mài 250ml

250ml

05

Chai nâu miệng hẹp nút mài 500ml

500ml

06

Chai nâu miệng hẹp nút mài 1000ml

1 lít

07

Chai nâu miệng hẹp nút mài 2500ml

2,5 lít

08

Chai nâu miệng hẹp nút mài 5000ml

5 lít

09

Chai nâu miệng hẹp nút mài 10 000ml

10 lít

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956