Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Chai thủy tinh có vòi 5 lít

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chai thủy tinh có vòi thí nghiệm Chai thủy tinh có vòi 10 lít Chai thủy tinh có vòi 5 lít

Chai thủy tinh có vòi thí nghiệm

Chai thủy tinh có vòi 10 lít

Chai thủy tinh có vòi 5 lít

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm, chén sứ

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956