Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Chai thủy tinh có vòi 5 lít

Còn hàng

Liên hệ

Chai thủy tinh có vòi thí nghiệm

Chai thủy tinh có vòi 10 lít

Chai thủy tinh có vòi 5 lít

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm, chén sứ

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265