Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Chai nuôi cấy

Còn hàng

Liên hệ

Chai nuôi cấy thủy tinh

Chai nuôi cấy thí nghiệm

Thông tin sản phẩm:

+ Được sử dụng rộng rãi trong các phóng thí nghiệm, viện nghiên cứu và các trung tâm nuôi cấy mô, tế bào…Chai thủy tinh nuôi cấy tế bàochai thủy tinh nuôi cấy mô

+ Được thiết kế khoa học cho việc thao tác dễ dàng mà lại thu được kết quả tạp nhiễm tối thiểu khi nuôi cấy mô, tế bào, nấm……

 

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 02432222956