Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Chai nuôi cấy

Còn hàng

Liên hệ

Chai nuôi cấy thủy tinh

Chai nuôi cấy thí nghiệm

Thông tin sản phẩm:

+ Được sử dụng rộng rãi trong các phóng thí nghiệm, viện nghiên cứu và các trung tâm nuôi cấy mô, tế bào…Chai thủy tinh nuôi cấy tế bàochai thủy tinh nuôi cấy mô

+ Được thiết kế khoa học cho việc thao tác dễ dàng mà lại thu được kết quả tạp nhiễm tối thiểu khi nuôi cấy mô, tế bào, nấm……

 

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265