Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Chai nhựa trắng 500ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chai nhựa trắng thí nghiệm Chai nhựa trắng

Chai nhựa trắng thí nghiệm

Chai nhựa trắng

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm các loại

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956