Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Chai nâu miệng rộng 60ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chai nâu miệng rộng thí nghiệm Chai nâu miệng rộng thủy tinh

Chai nâu miệng rộng thí nghiệm

Chai nâu miệng rộng  thủy tinh

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm các loại, bình cầu

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956