Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Chai nâu miệng rộng 500ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chai nâu miệng rộng thí nghiệm Chai nâu miệng rộng Trung Quốc

Chai nâu miệng rộng thí nghiệm

Chai nâu miệng rộng  Trung Quốc

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm, chén sứ, buret

 

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956