Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Chai nâu miệng rộng 125ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chai nâu miệng rộng thủy tinh Chai nâu miệng rộng Trung Quốc Chai nâu miệng rộng thí nghiệm

Chai nâu miệng rộng thủy tinh

Chai nâu miệng rộng  Trung Quốc

Chai nâu miệng rộng  thí nghiệm

***

Cốc thủy tinh các loại, bình thủy tinh thí nghiệm, bình cầu đáy tròn, chén sứ

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956