Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Chai nâu miệng hẹp 5000ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chai nâu miệng hẹp thủy tinh Chai nâu miệng hẹp Trung Quốc

Chai nâu miệng hẹp thủy tinh

Chai nâu miệng hẹp Trung Quốc

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm, bình cầu, bình tia nhựa

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956