Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Chai nâu miệng hẹp 30ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chai nâu miệng hẹp, chai thủy tinh miệng hẹp màu nâu, chai thủy tinh Trung Quốc

Chai nâu miệng hẹp 2500ml
Chai nâu miệng hẹp 1000ml
Chai nâu miệng hẹp 500ml
Chai nâu miệng hẹp 250ml
Chai nâu miệng hẹp 125ml
Chai nâu miệng hẹp 60ml
Chai nâu miệng hẹp 30ml
Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956