Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Chai nâu miệng hẹp 250ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chai nâu miệng hẹp thí nghiệm Chai nâu miệng hẹp Trung Quốc

Chai nâu miệng hẹp thí nghiệm

Chai nâu miệng hẹp Trung Quốc

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956