Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Cánh khuấy thủy tinh

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Cánh khuấy thủy tinh Trung Quốc

Cánh khuấy thủy tinh Trung Quốc

***

Cốc đốt thủy tinh, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm, bình cầu đáy bằng

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956