Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Can nhựa có van xả 5 lít (HDPE)

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Can nhựa có van xả 5 lít (HDPE) Can nhựa có van xả Can nhựa thí nghiệm

Can nhựa có van xả 5 lít (HDPE)

Can nhựa có van xả

Can nhựa thí nghiệm

***

Bình thủy tinh thí nghiệm, bình tia nhựa, chai thủy tinh, bình cầu đáy bằng, bình tia nhựa

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956