Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Buret tự động nâu

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Buret tự động nâu Buret tự động nâu thủy tinh

Buret tự động nâu

Buret tự động nâu thủy tinh

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm, bình cầu đáy bằng 

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956