Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Buret nâu 10ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Buret nâu, buret khóa thủy tinh màu nâu, buret màu nâu Trung Quốc

Buret màu nâu 50ml
Buret màu nâu 25ml
Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956