Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Buồng đếm hồng bạch cầu

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Buồng đếm Trung Quốc Buồng đếm hồng bạch cầu

Buồng đếm Trung Quốc

Buồng đếm hồng bạch cầu

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm, bình tia nhựa

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956