Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bộ tách chiết chất hoạt động bề mặt

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bộ tách chiết chất hoạt động bề mặt Trung Quốc Bộ tách chiết chất thủy tinh

Bộ tách chiết chất hoạt động bề mặt Trung Quốc

Bộ tách chiết chất thủy tinh

***

Cốc đốt, chén cân, bát sứ, bình tia nhựa, bình thủy tinh thí nghiệm các loại

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956