Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bộ soxlet 150ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bộ soxlet, bộ soxlet thủy tinh, bộ soxlet Trung Quốc

Bộ soxlet 500ml
Bộ soxlet 250ml
Bộ soxlet 150ml
Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956