Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bộ dụng cụ thủy tinh chưng cất đạm Kjeldahl (Chưng cấp Ni tơ tổng số)

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bộ dụng cụ thủy tinh chưng cất đạm Bộ dụng cụ thủy tinh chưng cất đạm Trung Quốc

Bộ dụng cụ thủy tinh chưng cất đạm

Bộ dụng cụ thủy tinh chưng cất đạm Trung Quốc

***

Cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình tia nhựa, chén cân, bát sứ, pipet

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956