Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bộ dụng cụ thủy tinh chưng cất đạm Kjeldahl (Chưng cấp Ni tơ tổng số)

Còn hàng

Liên hệ

Bộ dụng cụ thủy tinh chưng cất đạm

Bộ dụng cụ thủy tinh chưng cất đạm Trung Quốc

***

Cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình tia nhựa, chén cân, bát sứ, pipet

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 02432222956